فیلترشکن VPN

فیلترشکن VPN

فیلترشکن VPN در پی بد اقبالی های شرکت بلک بری در سال های اخیر و فیلترشکن VPN  عدم گردیدقبال تا آخرین امید های انها شرکت یعنی دوموبایل بلک بری پاسپورت و بلک بری کلاسیک ، مسئولین انها کمپانی مجبور با تعدیل نیرو برای کاهش هزینه ها شدند. خرید vpn بلک بری همین وضعیت بد باعث شده…